Saturday, January 22, 2011

Chaos Theory as an Architectural Process::Mimari Bir Süreç Olarak Kaos KuramıLately, I've been thinking about using chaos theory as an architectural design. I observed and analyzed the shapes that were created by Lorenz Attractor. Here are only a few of different forms which inspires me a lot.You can find over 50 pages of different forms from the pdf file I prepared. Feel free to download and use...http://rapidshare.com/files/444085046/chaos-theory-architecture-damla-soyer.pdf

So, I started to sketch, here you can see some of my sketches.

Monday, December 6, 2010

Final Circuit and Design :: Son Devre ve Tasarım

Circuit Bending from Damla Soyer on Vimeo.


Eventually, I decided to use microphone toy as my main circuit, however I used the sounds from my older circuits too, as well as some other digital sounds.
::Sonunda mikrofon oyuncağını ana devre olarak kullanmaya karar verdim. Fakat bunun yanı sıra eski devrelerimden ve başka dijital seslerden de faydalandım.

Here are my 2 final visualizations; one is only black and white and simple, the other one is more chaotic which I will probably be using that one in the performance. With the chaotic one I used blue as a seperative color to make the reaction more visible. The charm it has not only caused by the interaction, but also a unique form the sound creates, which we can describe as a digital sculpture.
::Burada son 2 görselleştirme çalışmamı görebilirsiniz; birisi oldukça sade, sadece siyah ve beyazken, diğeri biraz daha karmaşık- ve muhtemelen gösteride kullanacağım bu olacak. Karmaşık tasarımda mavi rengi ses etkileşimini daha iyi algılayabilelim diye ayırıcı renk olarak kullandım. Oluşan cazibenin sebebi sadece etkileşimden değil, aynı zamanda sesin yarattığı özgün şekilden de kaynaklanıyor ki bu şekil dijital heykel olarak adlandırılabilir.

Chaos Theory_Test_2 from Damla Soyer on Vimeo.

Monday, November 8, 2010

Chaos Theory as an Art Form :: Bir Sanat Şekli Olarak Kaos Kuramı

How would butterfly effect change as a sound reacted graphic? In this project I wanted to answer this question. That's why I worked on Lorenz attractor.
::Kelebek etkisi ses etkileşimli bir görsele dönüştürülürse ne olur? Bu projede cevaplamak istediğim soru bu oldu. Bu sepeble Lorenz formülü üzerinde çalıştım.

These are the equations:
::Formüller aşağıdaki gibi:


In Processing, equations work with this code:
::Processing'de formül aşağıdaki kodlarla çalışıyor.

x1 = x0+h * a * (y0 - x0);
y1 = y0+ h * (x0 * (b - z0) - y0);
z1 = z0+ h * (x0* y0+ - c * z0);

I change the code in a way that sound effects the x, y and z parameters. So the shape moves according to the sound.
::X, y ve z değişkenlerini etkileyecek şekilde kod üzerinde değişiklikler yaptım. Dolayısıyla, şekil sese göre hareket etmiş oluyor.


Lorenz Attractor_Processing_Test_1 from damlasoyer on Vimeo.Lorenz Attractor_Processing_Test_3 from damlasoyer on Vimeo.

Sources:
::Kaynaklar:

1. Chang Yin-Wei and Huang Fay , Fractal Art based on The Butterfly Effect of Chaos Theory, Institute of Computer Science and Information Engineering National Ilan University, Taiwan, 2009
2. McWhinnie Harold, Chaos Theory in Arts and Design, Department of Design University of Maryland, 1991
3. Deep Lorenz, http://www.levitated.net/daily/levDeepLorenz.html
4. Lorenz Attractor, http://www.levitated.net/daily/levLorenzAttractor.html
5. Open Processing, http://www.openprocessing.org/

Monday, October 11, 2010

Circuit Bending Trial :: Devre Bükme Denemeleri

 This one is made by melody organ 25 tone circuit + Ableton Live 7
....::Bu deneme çalışması 25 sesli organ devresi ve Ableton Live 7 ile yapılmıştır.

Sunday, October 10, 2010

Circuit Bending Process :: Devre Bükme Süreci

Tearing out the toy and playing with the circuit itself is inspirational. Getting rid of the interface and dealing with the actual object, the circuit, is fun to work on. What we are basically doing is connecting the wires, soldering them and trying to create different sounds through the circuit board.
::Arayüz olarak ele alabileceğimiz oyuncağın dış yüzeyinden kurtularak, asıl amaca hizmet eden parçaya, yani devreye ulaşmak ve devreyle çalışmaya başlamak ilham verici. Bu çalışmada yağtığımız şey devreyi ortaya çıkararak, sesi kontrol eden parçaları anlamak ve bu parçalara kabloları lehimleyerek sesi değiştirmek.

My experiments:
::Deneyimlediklerim:

1.


I worked on a piano first.
::İlk olarak piyano üzerinde çalıştım.

2.


Then I worked on a cell phone toy... But it didn't work...
::Daha sonra cep telefonu ile çalıştım, fakat işe yaramadı...

3.This gun was nice to work on because of it's sound. But the circuit board was too small, so I couldn't do much on it. It's broken.
::Bu tabanca üzerinde çalışmak eğlenceliydi. Ama devre levhasının çok küçük olmasından dolayı kabloları kontrol etmek zor oldu. Sonuçta bozuldu.

4.


Didn't work.
::Çalışmadı.

5.
Got broken.
::Bozuldu.

6.


Worked on a microphone, and it worked fine at first. I even managed to work on Ableton Live... But while I was soldering the wire, unfortunately it got broken...
::Bu oyuncağımız da bir mikrofondu. En iyi ses bu oyuncakla çıktı. Devre levhası ve kablo bağlantıları çok iyiydi. Fakat, kabloları lehimlerken ufak bir sorun tüm devrenin bozulmasına sebep oldu.

7.I also worked on kits, mini siren and organ... Mini siren is dead, but the organ survived.
::Aynı zamanda mini siren ve organ kitleriyle çalıştım. Bunlar birleştirilmemiş devre parçalarından oluşuyor. Parçaları birleştirirken mini siren bozuldu, organda sorun çıkmadı.

8.Finally I bought another microphone toy which worked fine too. But something happened to the circuit while I was trying to make some sounds... And it's dead.
::Son olarak, 6. maddede gördüğünüz mikrofonu tekrar satın alıp üzerinde çalışmak istemiştim, oyuncakçının elinde olmadığından dolayı yukarıda fotoğrafı bulunan başka bir mikrofonu alıp devresini ortaya çıkardım. Bu da başlangıçta başarılıydı, sonradan devre bir şekilde çok ısındı ve yandı.

Chaos Theory and Shapes :: Kaos Kuramı ve Şekiller


I was researching about chaos theory to find out how a simple action can change and effect the whole system. And it's obvious that it's also an art form...
::Ufak değişikliklerin büyük değişimlere yol açmasıyla ilgili bir şeyler anlamak adına kaos kuramı ilginç bir araştırma konusu. Sadece sistemlerin nasıl değiştiği değil, aynı zamanda kuramı anlatan grafiklerde oluşan şekiller de bir anlamda sanatın içinde yer alıyor. Kaos bir sanat biçimi...

"Chaos theory is a field of study in mathematics, physics, economics and philosophy studying the behavior of dynamical systems that are highly sensitive to initial conditions. This sensitivity is popularly referred to as the butterfly effect. Small differences in initial conditions (such as those due to rounding errors in numerical computation) yield widely diverging outcomes for chaotic systems, rendering long-term prediction impossible in general. This happens even though these systems are deterministic, meaning that their future behavior is fully determined by their initial conditions, with no random elements involved. In other words, the deterministic nature of these systems does not make them predictable. This behavior is known as deterministic chaos, or simply chaos." (wikipedia)
::"Kaos kuramı, kaos teorisi veya kargaşa kuramı; yapısal olarak bir fizik teorisi ya da matematiksel bir tümevarım değil, fiziksel gerçeklik parçalarının bir bütün olarak eğilimini açıklamaya yarayan bir yöntemdir.
Bir sigara dumanının havada yaptığı şekiller tamamen düzensiz ve bağımsız rastlantıların ürünü olarak görülebilir. Ancak bir teorik fizikçi dumanın bu dinamiğinin aslında ortamdaki birçok parametre ve etken ile belirlendiği görüşündedir. Bu girdiler o kadar çoktur ve o kadar değişkendir ki incelemek ve net bir kanıya varmak imkânsızdır. Parametrelerin bu denli değişken olması aslında o parametrelerin de bir çıktı olmasından kaynaklanır. Dumanın hareketine neden olan hafif bir hava akımı aslında odanın başka yerindeki bir sıcaklık değişikliği ve basınç farkının neden olduğu bir harekettir. Ayrıca dumanın dinamiğini etkileyen girdiler birbirlerine bağlı olabilirler ki bu durumu tam anlamıyla içinden çıkılmaz hâle sokar. Sigara dumanı örneğine geri dönersek, hava akımının yalnızca sıcaklık değişiminden kaynaklandığını farz edelim (ki pratikte bu milyonlarca etkenden biridir). Sıcaklık değişimi ortamda basınç farkı yarattığından hava akımını etkiler. Ancak oluşan hava akımı sıcaklıkta tekrar değişimlere neden olacağından farklı girdilerle tekrar bir fonksiyon oluşturur ve bu değişim sonsuza kadar devam eder. Birçok farklı girdinin sürekli değişerek fiziksel değişimler ve farklı düzenler yaratması ve bu düzenlerin yine kendisini etkilemesi insan zekasının ve günümüzdeki gözlem ve bilimsel tahmin yeteneklerinin çok çok üstünde olmasından dolayı kaos olarak nitelendirilir. Oysa tüm bu değişimlere neden olan fiziksel yasalara ve matematiksel açıklamalara hakimiz. İşte bu noktada karşımıza düzen ve kaosun aslında birbirine ne kadar sıkı sıkıya sarılmış olduğu ortaya çıkar. Fiziksel yasalar ne kadar basit olursa olsun sonuç o kadar rastlantısal ve karmaşa doludur."(vikipedi)

Shapes, as it's seen in cymatics, are also can be seen in mechanical systems such as Swinging Atwood's machine.
::Şekiller, ses dalgalarının oluşturdukları gibi (saymatiks), Atwood makinasında da gözlemlenebiliyor.
And the equation turns into shape like this:
::Ve yukarıdaki formül aşağıdaki görsele dönüşüyor:
See the shapes related to chaos theory...
::Kaos kuramıyla ilişkili şekillere bakalım...
All of the image sources from Wikipedia
::Tüm görseller Vikipedi'den alıntıdır.


This shows how science and art are related to each other, and today's art is getting more and more integrated to maths... Getting rid of the interface and reaching the simple mechanics underneath the interface looks better than the form itself.
::Bunlar bilim ve sanatın nasıl birbiri ile birleştiğini, sanatın ve tasarımın matematiğin bir parçası olduğunu açık bir şekilde göstermektedir. Çevremizde gördüğümüz, kullandığımız arayüzlerden kurtularak, arayüzün altında yatan basit mekaniği ortaya çıkarmak, farklı bir estetik anlayışın oluşmasına sebep oluyor. Mekanik, arayüz olarak kullandığımız biçimden daha büyük bir estetik değere sahip.